Wiadomości

GUS: dane dotyczące popytu na pracę w IV kwartale 2017 roku

13.03.2018
Z najnowszych danych opublikowanych przez GUS wynika, że w IV kwartale 2017 roku liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 117,8 tys. Oznacza to, iż liczba ta zmalała o 13,4 tys. (o 10,2%) w porównaniu z III kwartałem 2017 roku. Z kolei w porównaniu z IV kwartałem 2016 roku liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 39,8 tys. (o 51,1%.).
Źródło: http://stat.gov.pl