Wiadomości

Grudzień 2010: wzrost bezrobocia rejestrowanego

27.01.2011
Jak wynika z informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w grudniu 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 12,3%. W stosunku do listopada 2010 odsetek Polaków pozostających bez pracy zwiększył się o 0,6 punktu procentowego. W grudniu 2009 roku natężenie bezrobocia wynosiło 12,1%.
Źródło: GUS