Wiadomości

Grudniowe bezrobocie lekko w górę

13.01.2015
Jak poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w końcu grudnia 2014 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,5%. Oznacza to wzrost o 0,1 p.p. w porównaniu do listopada. Jak podaje Ministerstwo, to najniższy grudniowy wzrost wskaźnika bezrobocia od 2008 roku. Liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2014 roku wyniosła 1 825,8 tys. osób (wzrost o 26,3 tys. osób w porównaniu do listopada 2014 roku). Dla porównania w analogicznym okresie 2013 roku (grudzień – listopad) wzrost liczby bezrobotnych wynosił 41,9 tys. osób.
Źródło: MPiPS