Wiadomości

Groźba strajków pracowników parków narodowych

13.02.2019
Pracownicy parków narodowych są zdania, że dotacje budżetowe nie wystarczają na wynagrodzenia dla pracowników. Zatrudnieni napisali do Ministra Środowiska pismo, w którym domagają się podwyżki wynagrodzeń oraz włączenia ich do pracy nad nowymi aktami prawnymi dotyczącymi parków. Pracownicy parków narodowych chcą aby ich wynagrodzenie wzrosło o 10% od początku 2019 roku i rosło aż do momentu zrównania się ich pensji z zarobkami pracowników Lasów Państwowych. Przedstawiciele zatrudnionych grożą, że jeśli resort do 15 lutego nie podejmie się negocjacji będą strajkować.
Źródło: http://www.polsatnews.pl/