Wiadomości

Główny powód odejść z pracy

14.09.2022
Badanie zrealizowane przez firmę Boldare wykazuje, że 41% ankietowanych odeszło kiedyś z pracy przez szefa. 29% respondentów uważa, że w przeszłości doszło do konfliktu między nimi a ich przełożonym z powodu jego niekompetencji, a aż 46% zauważało negatywny wpływ szefa na realizację projektów. Konflikt z przełożonym stał się jednym z głównych powodów zmiany miejsca pracy. Wśród kryteriów wyboru nowego pracodawcy wysoko na liście priorytetów znajdują się: pozytywna atmosfera (78% wskazań), możliwość pracy zdalnej (75%), wynagrodzenie (68%) i równowaga między pracą a życiem osobistym (68%). Najmniej istotną kwestią okazało się ekskluzywne biuro (5%) oraz prywatna opieka medyczna (7%).
Źródło: https://businessinsider.com.pl/