Wiadomości

Gdzie kobietom pracuje się najlepiej?

13.03.2023
Firma Reboot Online stworzyła 300-punktowy indeks pozwalający określić, w których krajach europejskich pracujące kobiety mają najlepsze perspektywy. Uwzględnia on takie czynniki jak możliwości ekonomiczne, role przywódcze czy płatne urlopy macierzyńskie. Liderem zestawienia okazała się Szwecja z wynikiem 241,4 punktów, z czego aż 100 z nich uzyskała w kategorii wysokości zarobków. Na drugim miejscu znajduje się Finlandia (227,6 pkt), a na trzecim Norwegia (213,8 pkt). Polska z wynikiem 138 pkt zajęła 18 miejsce. Możliwości zarobkowe oceniono na 27,6 pkt. Lepszą ocenę uzyskała w kwestii przywództwa kobiet (48,3 pkt) oraz płatnego urlopu macierzyńskiego (62,1 proc.). Listę z pozycją 30. zamyka Turcja, a tuż przed nią znalazł się Cypr.
Źródło: https://businessinsider.com.pl