Wiadomości

Fundusze na akademicką przedsiębiorczość

29.04.2009
W 2009 roku Ministerstwo Gospodarki przeznaczy 100 tys. PLN na wsparcie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) funkcjonujących przy polskich uczelniach. AIP to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. Współpraca z AIP umożliwia osobom do 30 roku życia założenie firmy, przy minimum własnych kosztów. Od momentu uruchomienia dofinansowania w 2004 roku Ministerstwo przekazało 700 tys. PLN do ponad 40 inkubatorów zlokalizowanych w całej Polsce.
Źródło: mg.gov.pl