Wiadomości

Francuscy menedżerowie „więzieni” przez pracowników

14.04.2009
Na skutek kryzysu oraz pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, we Francji coraz częściej dochodzi do przypadków „więzienia” menedżerów przez zdesperowanych pracowników. Kierownicy przedsiębiorstw są przetrzymywani w siedzibach firm w celu wymuszenia ustępstw dotyczących zwolnień. Zjawisko to zostało we Francji nazwane „bossnapping”. W opinii 45% Francuzów takie „metody negocjacji” są dopuszczalne.
Źródło: wprost.pl