Wiadomości

Francja: wielka kłótnia o rynek pracy

11.07.2014
Prezydent Francji François Hollande otworzył 7 lipca 2014 roku rozmowy skłóconych od długiego czasu partnerów społecznych. Celem rozmów jest znalezienie kompromisu w reformowaniu skomplikowanych przepisów regulujących rynek pracy (dla zobrazowania francuski Kodeks pracy liczy ponad 3 000 stron). Przedstawicie władzy chcą wprowadzić ulgi podatkowe dla przedsiębiorców (kosztujące budżet ponad 40 mld euro) oraz cięcia w wydatkach publicznych (wynoszące 50 mld euro). Pomysł ten nie podoba się związkom zawodowym, które zarzucają władzom, że swoje wsparcie kierują jedynie do biznesu, kosztem realizacji celów polityki socjalnej. Pracodawcy z kolei zgodzili się wziąć udział w rozmowach jedynie po wstrzymaniu wprowadzenia nowych francuskich przepisów –ustalających wyższe składki emerytalne płacone przez pracodawców dla pracowników pracujących w ciężkich warunkach, oraz ustanawiających minimalny 24-godzinny tydzień pracy dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu.
Źródło: Financial Times