Wiadomości

FOR za zrównaniem obciążeń umów o pracę i cywilnoprawnych

06.07.2015
Forum Obywatelskiego Rozwoju przedstawiło propozycje reform, które miałyby doprowadzić do ograniczenia nadużywania przez pracodawców umów o dzieło i zlecenia. Organizacja proponuje m.in. zrównanie obciążeń podatkowych i składkowych dla wspomnianych umów z umowami o pracę. Zdaniem FOR zaproponowane działania mają za zadanie ograniczyć nadużywanie umów cywilnoprawnych w Polsce, a jednocześnie minimalizować ryzyko spadku popytu na legalną pracę wśród osób, których zatrudnienie jest najbardziej wrażliwe na wysokość kosztów pracy (głównie osób młodych).
Źródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju