Wiadomości

Fatalne zmiany w Kodeksie pracy

22.01.2010
PKPP Lewiatan wyraził negatywne stanowisko na temat nowelizacji Kodeksu pracy w kwestii szkoleń pracowniczych. Zdaniem organizacji pracodawców nowy projekt nakłada na przedsiębiorcę i pracownika dodatkowe prawa i obowiązki. W konsekwencji założenia rządu - dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników – mogą przynieść przeciwny rezultat. Najwięcej zastrzeżeń budzą przepisy dotyczące konieczności podpisania umowy szkoleniowej oraz wymiaru urlopu przewidzianego na kształcenie.
Źródło: PKPP Lewiatan