Wiadomości

Europejskie gospodarki tracą miliardy przez problemy młodych na rynku pracy

04.08.2014
Jak wynika raportu opublikowanego pod koniec lipca przez Eurofound, młodzi Europejczycy ciągle borykają się z problemami na rynku pracy. Co prawda w kilku krajach UE stopa bezrobocia w ostatnim czasie obniżyła się, jednak zgodnie z danymi za styczeń 2014 roku w całej Unii Europejskiej 23% młodych w wieku 15-24 lata nie mogło znaleźć pracy. Jeszcze bardziej niepokojący jest wzrost liczby młodzieży, która nie kształci się, nie pracuje i nie szkoli się (młodzież NEET), która w 2012 roku wyniosła 14,6 mln (równowartość 15,9% całej populacji osób w wieku 15-29 lat). Jak oszacowali autorzy raportu, tak wysoki odsetek młodzieży NEET spowodował w 2012 roku straty gospodarek europejskich w wysokości 162 mld euro, co oznacza wzrost o prawie 10 mld euro w stosunku do 2011 roku.
Źródło: Eurofound