Wiadomości

Europejczycy przekonani o szkodliwym wpływie pracy na zdrowie

12.10.2009
Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut TNS na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 3/4 Europejczyków jest przekonanych o szkodliwym wpływie pracy na ich stan zdrowia. 28% uczestników badania oceniło ten wpływ jako bardzo duży, a według 47% ankietowanych osób praca zawodowa pogarsza zdrowie w pewnym stopniu. O szkodliwym oddziaływaniu pracy na zdrowie najbardziej przekonani są Litwini (91%), a najmniej mieszkańcy Malty (61%).
Źródło: European Agency for Safety and Health at Work