Wiadomości

Emerytura bez rozwiązywania umowy o pracę

05.01.2009
W styczniu 2009 roku zacznie obowiązywać ustawa umożliwiająca emerytom otrzymywanie świadczenia bez konieczności przerywania pracy zawodowej. Według dotychczasowych przepisów emerytura była zawieszana, jeśli z dniem nabycia prawa do świadczenia zatrudniona osoba nie rozwiązała stosunku pracy z pracodawcą. Nowe przepisy obejmą nie tylko przyszłych seniorów. Emerytura będzie również wypłacana pracownikom, którzy nabyli do niej prawo jeszcze przed wejściem ustawy w życie.
Źródło: gazetaprawna.pl