Wiadomości

Elastyczny czas pracy stanowi istotną kwestię dla wielu kobiet

13.03.2018
Według raportu firmy Deloitte, 34% kobiet w Polsce w wieku 20-64 lat pozostaje poza rynkiem pracy. W porównaniu do średniej unijnej odsetek kobiet biernych zawodowo w Polsce jest wyższy o 5%. Z raportu wynika, że dla ponad połowy respondentek istotnym ułatwieniem byłaby możliwość korzystania z elastycznego czasu pracy. Podobny odsetek kobiet chciałby mieć możliwość pracy z domu, a jedną trzecią interesowałaby praca w niepełnym wymiarze godzin.
Źródło: https://www.cocacola.com.pl/