Wiadomości

Elastyczny czas pracy - nowe przepisy

19.06.2013
Według rządu wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy z 4 do 12 miesięcy pozwoli przedsiębiorcom dostosować zapotrzebowanie na wykonywaną pracę do bieżących potrzeb. Ma to pomóc firmom w przetrwaniu kryzysu.
Źródło: MPiPS