Wiadomości

Eksperyment z dochodem podstawowym – SEED

23.10.2017
Miasto Stockton w Kalifornii jako pierwsze w USA przetestuje dochód podstawowy. Spośród 315 tysięcy mieszkańców Stockton, zostaną wybrane osoby, które co miesiąc będą otrzymywać 500 USD miesięcznie lub 6 000 USD rocznie przez okres trzech lat. Idea ta ma zapewnić każdemu mieszkańcowi danego społeczeństwa absolutne minimum na podstawowe potrzeby. SEED ma stanowić fundament ekonomiczny każdego obywatela, do którego można dodać dochody z innych źródeł, przykładowo z pracy czy wynajmu mieszkania.
Źródło: https://businessinsider.com.pl