Wiadomości

Dzięki wschodnim województwom przybywa ofert pracy

27.11.2014
Jak wynika z analiz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, liczba ofert pracy zamieszczanych w Internecie systematycznie wzrasta. Wzrost liczby ogłoszeń wynika przede wszystkich z większego popytu na pracowników zgłaszanego przez przedsiębiorców z województw wschodniej Polski. Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników zaobserwowano głównie w służbie zdrowia oraz edukacji. Pracodawcy w większym stopniu niż dotychczas kierują swoje oferty pracy do absolwentów nauk społecznych. W przypadku absolwentów pozostałych kierunków liczba ofert pracy zmniejszyła się. Największy spadek w ujęciu procentowym dotyczył zawodów wymagających wykształcenia humanistycznego. Przedsiębiorcy przy rekrutacji kandydata kładą nacisk nie tylko na zawód kandydata do pracy, ale także jego pozostałe kwalifikacje.
Źródło: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych