Wiadomości

Dwa nowe urlopy. Kto z nich skorzysta?

08.02.2022
W związku z dyrektywą unijną rząd pracuje nad wprowadzeniem dwóch nowych urlopów o łącznej długości siedmiu dni. Mają one wejść w życie jeszcze przed sierpniem 2022 roku. Pierwszy z nich to urlop opiekuńczy. Będzie on przysługiwał na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka). Z dnia wolnego będzie można również skorzystać ze względu na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Dyrektywa zachęca, aby urlop opiekuńczy był płatny, rząd jednak postanowił, że za te dni wolne nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Z drugiego urlopu pracownicy będą mogli skorzystać w przypadku działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Takie wolne będzie można wziąć na dwa dni lub 16 godzin. Przysługiwać za nie będzie wynagrodzenie w wysokości 50%.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/