Wiadomości

Duże straty spowodowane bezrobociem absolwentów

15.04.2015
Według szacunków Fundacji im. Lesława A. Pagi straty z tytułu poniesionych wydatków na wykształcenie bezrobotnych absolwentów studiów wyższych w 2013 roku wyniosły 2,9 mld PLN. Oznacza to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu do 2004 roku, kiedy wartość ta sięgnęła 1,6 mld PLN. Osoby pozostające bez pracy po studiach stanowią stratę ekonomiczną, ponieważ generują koszty związane ze swoim wykształceniem, a nie przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej w gospodarce.
Źródło: Fundacja im. Lesława A. Pagi