Wiadomości

Dorabianie do emerytury coraz popularniejsze

12.09.2023
Według danych GUS liczba emerytów i rencistów pracujących w gospodarce narodowej wzrosła od stycznia do marca 2023 r. o 5%. Rozkład aktywności zawodowej ze względu na płeć był bardzo zbliżony, z niewielką przewagą kobiet (50,5%). Najczęściej emeryci i renciści pracują w handlu (15,6%), przetwórstwie (13,3%) oraz opiece zdrowotnej/pomocy społecznej (12,4%). Są oni najbardziej aktywni w województwie zachodniopomorskim (6,8%) oraz lubuskim (6,6%), natomiast najmniej w województwie lubelskim (4,1%) oraz podkarpackim (3,9%).
Źródło: https://businessinsider.com.pl