Wiadomości

Doktorant musi płacić składki emerytalne i rentowe

05.05.2008
Student studiów doktoranckich wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenie, musi odprowadzać składki emerytalne i rentowe. Ta zasada dotyczy również osób, które nie ukończyły jeszcze 26 lat. Według prawa, za studenta uznawana jest osoba, która kształci się na studiach I lub II stopnia, bądź jednolitych magisterskich. Doktorant nie jest studentem, więc nie obejmuje go prawo zwolnienia z obowiązków składek emerytalnych i rentowych jakie przysługują studentom do 26 roku życia.
Źródło: Rzeczpospolita