Wiadomości

Dodatkowy pakiet pomocowy dla małych firm w USA

04.05.2020
W związku z pandemią amerykański rząd postanowił przekazać w marcu 2020 roku 349 mld USD na pomoc dla małych firm. Czas pokazał, że małe przedsiębiorstwa w USA potrzebują zdecydowanie większego wsparcia finansowego niż przypuszczał rząd. Amerykański parlament w marcu 2020 roku przegłosował pakiet o wartości powyżej 2 bln USD na wsparcie gospodarki. W ramach tej kwoty przewidywano przekazanie 349 mld USD na program pożyczek dla małych przedsiębiorstw. Warunkiem otrzymania pożyczek było utrzymanie przez firmę poziomu zatrudnienia podczas kryzysu. Fundusze z programu wyczerpały się w niecałe dwa tygodnie. Small Business Administration przestał przyjmować wnioski kredytowe, pomimo ciągłej potrzeby pomocy finansowej małych firm.

Ze względu na zamrożenie gospodarki w USA małe przedsiębiorstwa zaczęły ponosić ogromne straty. Właściciele firm zaczęli wyrażać swoją frustrację w mediach społecznościowych oraz protestach ulicznych domagając się natychmiastowego odmrożenia gospodarki. W związku z tym rząd zdecydował się na podjęcie kolejnych kroków w celu wsparcia małego biznesu.

23 kwietnia 2020 roku przegłosowano kolejny pakiet pomocowy dla gospodarki. Wartość pakietu wynosi 0,5 bln USA. Ze względu na wyczerpane środki finansowe na pomoc dla małych firm, z nowego pakietu zostanie przekazane ponad 300 mld USD na wsparcie małego biznesu. Łączna suma wsparcia dla amerykańskiej gospodarki w czasach COVID-19 wynosi około 2,8 bln USD, czyli ok. 14% PKB USA w 2019 roku.

Celem przekazania funduszy dla przedsiębiorstw jest nie tylko próba ocalenia firm, ale i miejsc pracy, ponieważ USA wciąż walczy z wysokim poziomem bezrobocia. W Wielkim Tygodniu przybyło 5,2 mln bezrobotnych. Obecnie liczba osób, która zgłosiła się o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do prawie 22 mln. Analitycy banku Goldman Sachs przewidują, że pod koniec maja w Stanach Zjednoczonych może być nawet 37 mln ludzi bez pracy. Ekonomiści ostrzegają, że bezrobocie może niebawem osiągnąć nawet 20%. Eksperci wskazują na to, że po recesji gospodarka USA się odbije.
Źródło: https://www.shrm.org/