Wiadomości

Dodatkowa pomoc z MFW dla Rumunii

02.11.2010
Rumunia otrzymała wstępną zgodę Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na kolejną transzę pomocy finansowej. Już w zeszłym roku na walkę z kryzysem MFW i Unia Europejska przekazały Rumunii 20 mld EUR. Wypłatę kolejnych transz uzależniono od działań zmierzających do zmniejszenia deficytu finansów publicznych. Aby zrealizować warunek, rząd w Bukareszcie obniżył o jedną czwartą pensje w sektorze publicznym i podniósł podatek VAT z 19% do 24%. Dzięki temu deficyt nie przekroczył uzgodnionego z MFW poziomu 6,8% PKB.
Źródło: wyborcza.biz