Wiadomości

Do Niemiec tylko 15 tys. Polaków

29.07.2011
Niemiecki Instytut Badań nad Rynkiem Pracy (IAB) oszacował, ilu Polaków podjęło zatrudnienie za Odrą po otwarciu niemieckiego rynku pracy dla rodaków. Z wyliczeń wynika, że w maju wyjechało około 6,8 tys. Polaków, w czerwcu około 4 tys., miesiąc później – kolejne 5 tys. To zdecydowanie mniej niż wstępne prognozy rządu w Berlinie. Wstępne szacunki zakładały, że w ciąg trzech lat po liberalizacji rynku pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich UE zatrudnienie w tym kraju znajdzie ok. 400 tys. osób.
Źródło: rp.pl