Wiadomości

Dłuższy urlop macierzyński

13.11.2012
Rząd przyjął pakiet ustaw mających na celu ułatwienie godzenia opieki nad dziećmi z pracą zawodową. Jedną z propozycji rządu jest wydłużenie urlopu macierzyńskiego nawet do roku. Obecnie urlop macierzyński wynosi 20 tygodni podstawowych i cztery tygodnie dodatkowe. Nowa propozycja przewiduje, że od 1 września 2013 r. będzie wynosić pół roku (20 tygodni podstawowych i sześć tygodni dodatkowych) i będzie możliwe wydłużenie go o kolejne 26 tygodni. W czasie urlopu w wymiarze półrocznym pracownik będzie otrzymywał zasiłek w wysokości 100% dotychczasowego wynagrodzenia. Jeśli zdecyduje się na roczny urlop, to jego zasiłek wyniesie 80% wynagrodzenia.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej