Wiadomości

Dla Y-greków w biznesie liczy się etyka

14.10.2015
Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Henkel, etyka w biznesie jest bardzo ważna dla najmłodszego pokolenia pracowników. Spośród przebadanych osób z pokolenia Y, 70% oczekuje od swoich pracodawców przede wszystkim szacunku dla pracowników i partnerów biznesowych. Kolejne miejsca na liście oczekiwań zajmują dobre warunki finansowe (62% wskazań) i stabilność zatrudnienia (57%).
Źródło: Henkel