Wiadomości

Deregulacja kolejnych zawodów

20.05.2014
Dnia 9 maja 2014 roku Sejm zakończył pracę nad II transzą deregulacji zawodów. Przyjęta ustawa dereguluje dostęp do 9 zawodów podlegających Ministrowi Finansów oraz 82 zawodów podlegających Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju. Do tej grupy należą między innymi takie zawody jak: architekt, urbanista, inżynier budowlany, doradca podatkowy czy rzeczoznawca samochodowy. Wspomniana ustawa umożliwia uczelniom stworzenie kierunków studiów, których ukończenie zwolni absolwentów z konieczności uczestnictwa w części lub całości postępowania kwalifikacyjnego do wykonywania danego zawodu. Celem wprowadzanych zmian jest lepsze dopasowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości