Wiadomości

Deficyt do poprawki

02.06.2009
Rząd zapowiedział, że nowelizacja ustawy budżetowej zostanie przyjęta podczas obrad Sejmu 7 lipca 2009 roku. Poprawki wiążą się ze zbyt optymistyczną projekcją wzrostu gospodarczego. Najprawdopodobniej Rada Ministrów zmieni również planowaną wysokość deficytu budżetowego. Dziurę w budżecie napędzają m.in. żądania związkowców. Proponują oni, aby opracowywany pakiet antykryzysowy dotyczył wszystkich firm bez względu na ich wielkość. W pierwotnych założeniach pomoc państwa miała trafić jedynie do firm zatrudniających więcej niż 20 osób. Propozycje związkowców mogą zwiększyć koszt programu o ponad 300 mln PLN.
Źródło: rp.pl