Wiadomości

Debata nad przyszłością systemów emerytalnych w UE

13.07.2010
Komisja Europejska rozpoczęła debatę publiczną na temat przyszłości systemów emerytalnych w krajach Wspólnoty. Według ekspertów Komisji, do 2060 roku liczba emerytów w porównaniu do liczby osób finansujących świadczenia ulegnie podwojeniu. Obecna sytuacja demograficzna i brak reform w postaci wydłużania wieku emerytalnego czy aktywizowania osób pozostających poza rynkiem pracy grozi krachem finansów publicznych. Konsultowanie i zbieranie opinii potrwa do 15 listopada 2010. Po tym terminie Komisja zarekomenduje państwom członkowskim najlepsze kierunki działań w zakresie ratowania systemów emerytalnych.
Źródło: Komisja Europejska