Wiadomości

Dalszy wzrost bezrobocia w USA

28.11.2008
W październiku 2008 roku stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wyniosła 6,5%. W porównaniu z danymi z września 2008 roku jest to wzrost o 0,4 punktu procentowego. Rok do roku wskaźnik zwiększył się o 1,7 punktu procentowego. Najniższe bezrobocie (3,3%) zanotowano w stanie Wyoming oraz Południowej Dakocie, najwyższe (8,2%) w stanie Kalifornia.
Źródło: BLS