Wiadomości

Dalszy wzrost bezrobocia w Hiszpanii

27.04.2009
W I kwartale 2009 stopa bezrobocia w Hiszpanii wyniosła 17,4%, a liczba osób pozostających bez pracy przekroczyła 4 mln. W ujęciu rok do roku natężenie bezrobocia zwiększyło się o 7,7 punktu procentowego. W stosunku do poprzedniego kwartału jest większe o 3,5 punktu procentowego. Ekonomiści przewidują, że w najbliższych kwartałach wskaźnik nie przestanie rosnąć i może sięgnąć nawet 23%.
Źródło: gazeta.pl