Wiadomości

Dalszy spadek stopy bezrobocia

10.11.2015
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w październiku stopa bezrobocia wyniosła 9,6%. Oznacza to spadek o 0,1 p.p. w stosunku do września bieżącego roku. W porównaniu do października 2014 roku spadek wyniósł 1,7 p.p. Pod koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 518,3 tys. osób. Liczba bezrobotnych spadła przede wszystkim w województwie wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim.
Źródło: MPiPS