Wiadomości

Dalsza poprawa na rynku pracy w USA

07.09.2015
Jak wynika z danych Bureau of Labor Statistics, stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych w sierpniu b.r. wyniosła 5,1%. Jest to najniższy poziom bezrobocia od kwietnia 2008 roku. W ubiegłym miesiącu w USA przybyło 173 tys. nowych miejsc pracy. Podaż pracy wzrosła m.in. w opiece zdrowotnej oraz w finansach; zmniejszyła się natomiast w przetwórstwie przemysłowym i górnictwie.
Źródło: Bureau of Labor Statistics