Wiadomości

Czy wydłużony urlop macierzyński jest korzystny dla rynku pracy

07.10.2014
Wydłużenie urlopów macierzyńskich w zeszłym roku (z 6 do 12 miesięcy wymiaru urlopu) skutkowało paradoksalnie wzrostem wskaźnika zatrudnienia kobiet. Jak wskazuje NBP, na przełomie 2013 i 2014 roku wskaźniki aktywności zawodowej oraz zatrudnienia kobiet w wieku 25-34 lata wzrosły silniej niż te same wskaźniki dla mężczyzn w tym samym wieku. Nowelizacja przepisów doprowadziła do zwiększenia liczby kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim, choć liczba dzieci urodzonych w badanym okresie była mniejsza niż w latach wcześniejszych. Wzrost wskaźników rynku pracy dla kobiet tłumaczy się tym, że GUS klasyfikuje kobiety przebywające do 3 miesięcy na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich oraz na bezpłatnym urlopie wychowawczym jako osoby pracujące.
Źródło: NBP