Wiadomości

Czy Polacy czują się bezpiecznie w pracy

19.11.2014
Jak wynika z badania Koalicji Bezpieczni w Pracy, 67% zatrudnionych Polaków uważa, że charakter ich pracy wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia lub życia ludzkiego. Jednak tylko 9% badanych stwierdza, że jest to zagrożenie poważne. Pomimo tego Polacy nie obawiają się o swoje zdrowie lub życie w miejscu pracy (odczucia takie ma 13% badanych). Pozostałe 87% czuje się w pracy bezpiecznie. Jednak zdaniem autorów raportu, 57% pracowników czuje się w pracy bezpieczniej, niż wynika to z potencjalnego ryzyka związanego z charakterem pracy. Co więcej, co trzeci pracownik w ciągu ostatnich lat był świadkiem lub słyszał o wypadku w swoim miejscu pracy, z czego 7% stanowiły wypadki śmiertelne. Co piąty zatrudniony był świadkiem rażących naruszeń przepisów BHP, dokonywanych zarówno przez kolegów z pracy, jak i przełożonych.
Źródło: Koalicja Bezpieczni w Pracy