Wiadomości

Część dyplomatów MSZ zatrudniona niezgodnie z prawem

30.06.2014
Jak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli większość osób pracujących od 2010 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych została zatrudniona zgodnie z prawem, w trybie otwartego i konkurencyjnego naboru, czego wymaga ustawa o służbie cywilnej. Wskazane nieprawidłowości dotyczyły jedynie obsadzania stanowisk na niektórych placówkach zagranicznych z pomijaniem wymaganego prawem trybu. Kontrola pokazała, że blisko 16% zbadanych stanowisk w placówkach zagranicznych zostało obsadzonych bez przeprowadzenia naborów przewidzianych ustawą o służbie cywilnej.
Źródło: Najwyższa Izba Kontroli