Wiadomości

Czerwiec 2009: spadek zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach

17.07.2009
Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu bieżącego roku w sektorze przedsiębiorstw w Polsce pracowało 5 280,1 tysięcy osób. W stosunku do miesiąca wcześniejszego oznacza to zmniejszenie liczby pracujących o 0,2 punktu procentowego. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w analizowanym okresie wyniosło 3 287,88 PLN – o 2,9 punkty procentowe więcej niż w maju 2009 roku.
Źródło: GUS