Wiadomości

Coraz więcej wolnych miejsc pracy

20.03.2015
Eurostat poinformował, że wskaźnik wolnych miejsc pracy w Unii Europejskiej, obliczany jako udział wolnych miejsc pracy w liczbie etatów ogółem, wyniósł 1,8% w IV kwartale 2014 roku. Oznacza to wzrost w porównaniu z wcześniejszym kwartałem ubiegłego roku i IV kwartałem 2013 roku o 0,2 p.p. Biorąc pod uwagę wyniki poszczególnych krajów, najlepiej pod tym względem wypadają Niemcy ze wskaźnikiem znacznie powyżej średniej unijnej, na poziomie 3,2%. Na kolejnym miejscu uplasowała się Wielka Brytania, gdzie odsetek ten wyniósł 2,4%. Z kolei po drugiej stronie bieguna znalazł się Cypr, Łotwa oraz Polska, gdzie wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł odpowiednio 0,3%, 0,4% i 0,5%.
Źródło: Eurostat