Wiadomości

Coraz więcej bezrobotnych bezskutecznie szuka pracy

25.03.2014
Jak wynika z analizy NBP w ostatnim kwartale 2013 roku widoczne były pozytywne trendy na rynku pracy. Jednak zarówno liczba jak i udział w populacji bezrobotnych osób bezskutecznie poszukujących zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy rośnie systematycznie od 2009 roku. Przybywa również osób bezskutecznie poszukujących pracy dłużej niż 24 miesiące. NBP wskazuje, iż osoby, które utraciły pracę w pierwszej fazie kryzysu gospodarczego, do dziś mają małą szansę na znalezienie zatrudnienia, pomimo malejącego w ostatnim czasie napływu osób do bezrobocia.
Źródło: NBP