Wiadomości

Coraz mniej pracowników szarej strefy

07.11.2023
Według danych GUS w 2022 r. w szarej strefie pracowało ok. 342 tys. osób, czyli 2% ogólnej liczby pracujących. W stosunku do roku 2017, który był objęty obserwacją w poprzedniej edycji badania modułowego, jest to spadek o 61,1%. Praca nierejestrowana dla większości osób była pracą dodatkową, choć udział tej grupy w całej populacji osób pracującej w szarej strefie znacznie wzrósł w porównaniu do 2017 r. (o 13,7%). Praca nierejestrowana okazała się być najpopularniejsza w działalnościach związanych z remontami i naprawami budowlano-instalacyjnymi, ogrodnictwem i rolnictwem, usługami transportowymi oraz opieką nad dzieckiem lub osobą starszą.
Źródło: https://www.bankier.pl/