Wiadomości

Coraz mniej ofert pracy

19.02.2015
Jak wynika z najnowszego Barometru Ofert Pracy, liczba publikowanych przez pracodawców ogłoszeń w Internecie wyniosła pod koniec stycznia 96,7 tys. Oznacza to spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2%. Mimo pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, w niektórych branżach odnotowano wzrost liczby ofert pracy. Wyraźny wzrost wystąpił w branży paliwowo-energetycznej, ochronie środowiska oraz turystyce. Z kolei największy spadek ofert pracy publikowanych w Internecie wystąpił w edukacji (poza usługami szkoleniowymi) i rolnictwie.
Źródło: Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych