Wiadomości

Co czwarta osoba zatrudniona na część etatu chciałaby pracować więcej

24.05.2016
Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu dwie na dziesięć osób zatrudnionych w Unii Europejskiej pracuje na część etatu. Z tej grupy aż 10 milionów chciałaby i mogłaby pracować dłużej. Wśród kobiet zatrudnionych na część etatu odsetek takich osób wyniósł 66%, a wśród mężczyzn – 34%. Największy odsetek „niepełnoetatowców”, którzy chcieliby pracować więcej wystąpił w Grecji (71,8%), na Cyprze (68%) i w Hiszpanii (54,2%).
Źródło: Eurostat