Wiadomości

Charakterystyka pracowników w II kwartale 2017 roku

07.11.2017
Według analizy GUS w II kwartale 2017 roku najwięcej osób pracowało w sektorze usług - 9,5 mln osób. Stanowili oni 57.5% wszystkich pracujących. W sektorze przemysłowym zatrudnionych było 5,2 mln (31.6% wszystkich pracujących), a w sektorze rolniczym 1,7 mln - 10.5% ogółu pracujących. Ponadto najwięcej mężczyzn pracowało w przetwórstwie przemysłowym – 26,1%, natomiast kobiet w działalności związanej z handlem – 17,9%. Wśród mieszkańców miast dominowała praca w przetwórstwie przemysłowym – 19,8%, natomiast na wsi w rolnictwie – 24,0%.
Źródło: http://stat.gov.pl/