Wiadomości

Ceny towarów i usług nareszcie niższe

15.07.2011
W czerwcu 2011 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obniżył się od 0,4%. To pierwszy spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca począwszy od sierpnia 2010 roku. Największy wpływ na wartość inflacji miało zmniejszenie się cen żywności (o 2%) oraz opłat w zakresie łączności (o 1,7%) i transportu (o 0,3%).
Źródło: GUS