Wiadomości

Cele naruszające prawo to największy demotywator w pracy

23.02.2015
Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie Bigramu, Legg Mason i Wolters Kluwer, w firmach występują dwa wyróżniające się czynniki, które zniechęcają menedżerów do kontynuowania pracy na danym stanowisku. Zdecydowana większość menedżerów rozważyłaby rezygnację z pracy, gdyby w ich firmie musieliby realizować cele naruszające prawo (59% wskazań) lub występowałyby trudne relacje z przełożonymi (56% wskazań). Za najmniej zniechęcające do pracy czynniki uznano złe warunki pracy (6%) i nieatrakcyjną lokalizację siedziby (4%).
Źródło: Motywacje Menedżerów