Wiadomości

Bułgaria: niedobór umiejętności wymaganych na rynku pracy

12.10.2012
Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Bułgarskie Stowarzyszenie Branży Przemysłowej w 2010 roku, zmniejszenie poziomu umiejętności wśród pracowników ma wpływ na zdolność przedsiębiorstw do zatrudniania personelu. Badanie potwierdziło istnienie luki między kwalifikacjami siły roboczej a potrzebami rynku pracy. Menedżerowie biorący udział w badaniu ocenili, że około 20% pracowników zatrudnionych w ich firmie nie posiadało wymaganej wiedzy, umiejętności i kompetencji. Osoby najlepiej wykwalifikowane były w wieku przedemerytalnym. Stanowi to poważny problem, gdyż istnieje znaczny niedobór wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, potrzebnych do zastąpienia tych, którzy już za kilka lat zakończą swoją aktywność zawodową.
Źródło: Eurofound