Wiadomości

Brak zainteresowania emeryturami pomostowymi

13.05.2009
Od początku 2009 roku do wszystkich oddziałów ZUS wpłynęły jedynie 53 wnioski o przyznanie emerytury pomostowej. W całym kraju uprawnionych do poboru tego rodzaju świadczenia jest około 5,5 tysiąca osób. Zdaniem ekspertów nikłe zainteresowanie „pomostówkami” wynika przede wszystkim ze sposobu naliczania składek i niskiej kwoty, którą mieliby otrzymać przyszli emeryci. Ponadto osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek emerytalny starały się zakończyć aktywność zawodową na korzystniejszych zasadach obowiązujących jeszcze w roku 2008. Liczba świadczeń emerytalnych przyznanych przez ZUS osiągnęła wówczas rekordową liczbę 340 tysięcy.
Źródło: gazetaprawna.pl