Wiadomości

Bony na kursy, studia i szkolenia w województwie podlaskim

05.09.2017
Dzięki projektowi „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”, mieszkańcy północnej części woj. podlaskiego mogą skorzystać z bonów szkoleniowych. Wartość bonów to 27,6 mln PLN. W ramach inicjatywy dorosły – bezrobotny lub pracujący – może otrzymać do 9 tys. PLN na rozwój kompetencji oraz do 15 tys. PLN na kursy zawodowe. Osoba zainteresowana projektem musi wnieść 10 proc. wkładu własnego.
Źródło: http://www.bonnaszkolenie.pl/