Wiadomości

Blisko połowa młodych Polaków chce wyemigrować

16.07.2015
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, 46% polskich studentów bierze pod uwagę możliwość wyjazdu do pracy za granicę po ukończeniu studiów. Jako główny powód gotowości do wyjazdu z kraju respondenci wymienili lepsze perspektywy zawodowe, a więc mniejsze problemy ze znalezieniem pracy i wyższe zarobki. Studenci zwracali również uwagę na chęć poszerzania swoich horyzontów, rozwój zawodowy, edukacyjny lub osobisty. Większość badanych chciałoby dzięki wyjazdowi poznać inną kulturę i odmienny styl pracy.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami